Trucuri urbane

by Laura Francisca Pavel

Volumul Laurei Francisca Pavel e fresh, cosmopolit, un volum de concepție, care joacă foarte fin pe linia dintre autenticitatea biografistă și actul „curatorial” pe care îl practicăm fiecare în construirea/întreținerea de sine. În special jocul acesta ultim de „estetizare” a vieții – problematizat și în eseurile din Personaje ale teoriei… – mi se pare ideea de forță a volumului, care-l irizează subteran. Iar stilul, limbajul, expresivitatea sunt excelente.

– Alex Goldiș

Imaginarul și formulele retorice ale cărții provoacă orizontul de așteptare nu doar al cititorilor Laurei Pavel în ipostaza de critic/teoretician literar, ci și al celor familiarizați cu literatura contemporană, inclusiv cu laturile ei fățiș experimentale. Aceasta pentru că Trucuri urbane, inspirându-se din personajele, din instituțiile ori „campusurile” teoriei (post)critice, se confruntă cu precădere cu ficțiunile și cu aporiile ei existențiale. Rezultă o poezie conceptuală deloc arid-intelectualistă, dimpotrivă, nostalgic-confesivă și, adeseori, implicată în social.

– Cosmin Borza

Laura Pavel s-a impus în literatura română prin „ficțiunile” ei critice și prin apetența pentru teorie. Devenită Laura Francisca Pavel, ea publică acum un remarcabil volum de poezie, atent și unitar construit, care nu se desparte, ci, dimpotrivă, se alimentează din aceeași rădăcină a creativității. Cu o voce lirică modulată neconfesiv (utilizând, de pildă, într-un întreg ciclu al cărții, „personaje” purtătoare de stări, inspirate de personalități culturale ale ultimului secol), cu necruțare și cu umor, sunt date în vileag, într-un limbaj mereu rafinat, emoțiile și amintirile (pe scurt, interioritatea) unui subiect „fără biografie”.

– Sanda Cordoș

Published: 2022
ISBN: 978-606-95257-7-7
Length: 108 pages
Dimensions: 11 x 18 cm
Price: 35 RON
Cover: Cristian Rusu, Project for a Modernist Pavilion in Berlin (2013)

About the author

Laura Francisca Pavel a publicat poeme în revistele Echinox, Vatra, Opt motive și pe blogul DLITE. Are în pregătire un al doilea volum de versuri, intitulat Acțiuni și protocoale. A semnat, cu numele Laura Pavel, cărți de teorie și de critică literară și teatrală, dintre care două i-au fost publicate până acum în afara țării.

By the same author:

Laura Pavel, Antimemoriile lui Grobei. Eseu monografic despre opera lui Nicolae Breban, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997;  ediţia a II-a, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004.

Laura Pavel, Ionesco. Anti-lumea unui sceptic, Editura Paralela 45, 2002; Ionesco. L’Antimondo di uno scettico, traduzione dal romeno di Maria Luisa Lombardo, Aracne Editrice, 2016.

Laura Pavel, Ficţiune şi teatralitate, Editura Limes, 2003.

Laura Pavel, Dumitru Țepeneag și canonul literaturii alternative, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007; Dumitru Tsepeneag and the Canon of Alternative Literature, translated by Alistair Ian Blyth, Dalkey Archive Press, 2011.

Laura Pavel, Teatru şi identitate. Interpretări pe scena interioară / Theatre and Identity. Interpretations on the Inner Stage, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.

Laura Pavel, Personaje ale teoriei, fiinţe ale ficţiunii. Eseuri, Institutul European, 2021.